Kultura

Vikingové byli gentlemani!

Národ Vikingů si dnes představujeme, jako chlupaté smradlavé hromotluky plné vousů a vlasů, co bez servítek drancují a plení, na co přijdou. Ovšem pokud bychom viděli Vikingy, jak si žili ve své době, možná bychom byli velice překvapení, protože se nám o nic do dnešní doby uložilo velké množství polopravd, omylů a mýtů.


Klasického Vikinga si bez typické rohaté helmy neumíme ani představit. Ve skutečnosti Vikingové nosili helmice s rohy jen velmi výjimečně. Při boji je totiž velice nepraktická a těžká.

I přes veškeré představy o jejich primitivnosti, byl národ Vikingů velice spořádaný a čistotný. V archeologických nálezech byla objevena celá řada nádob na uchovávání potravin, jímek, kartáčů, hřebenů a dalších předmětů napomáhajících k udržení čistoty.

Vikingové se zároveň koupali alespoň jednou týdně, což bylo na tehdejší dobu až úzkostlivě přehnané. Standardně se lidé této doby koupali pouze v letních měsících jednou až dvakrát za rok.

Vikingové sloupávali kůru ze stromů, kterou poté povařili v moči a nechali jí vyschnout na slunci. Tímto procesem se v kůže usadily krystalky nitrátu sodného, díky kterému mohli rozdělávat oheň i v případě, kdy kůra zmokla. Ta nehořela, ale pouze se rozžhavila a vydržela tak velice dlouho.

Vikingové se nechávali pohřbívat tak, že byly uložení na loď, se svým veškerým majetkem. Loď byla puštěna po řece a zapálena. Velmi často se na loď usazovali také otroci patřící pohřbívanému, kteří byli na lodi upáleni s ním.

Vikingské ženy, patřily k těm nejsvobodnějším té doby. Mohli žádat o rozvody a vybírat si své ženichy, byl jim umožňován vojenský výcvik a mohli se stát i hlavou celého kmene. V případě nepřítomnosti muže přebíraly dohled nad celou domácností.

Že Vikingové jako první objevili Ameriku, ví asi každý, ale že zcela běžně používali lyže, to ví už jen málo kdo.