Kultura

Archeologické nálezy, které měly být světu skryty

Po celém světě existuje velké množství archeologů, které vedou své projekty, během kterých se věnují nejrůznější vykopávkám předmětů s bádaného období. Ovšem se jim však stane, že během svých vykopávek naleznou předměty, které by ve skutečnosti neměly existovat, nebo by nemělo být tak staré, jak doopravdy jsou.


Mezi tyto předměty patří například kovové zdobené koule, jejichž stáří bylo odhadnuto na více jak 2 miliardy let. Připomeňme si, že svět jako takový je starý přibližně asi 2 miliardy let, přičemž člověk na něm žije jen několik milionů let. Odhady navíc tvrdí, že na planetě žilo ve své době až 50 miliard živočišných druhů, z nichž 99% vyhynulo. To znamená, že člověk je malou kapitolkou této planety.

Během 19. století, bylo ve dvou blocích uhlí, tedy důkaz extrémního stáří, nalezen stříbrný tavící hrneček a později také hrnec. Odhadované stáří je více jak 250 milionů let.

Při jednom se sběrů Utahů nalezl William Meister na jednom z kamenů něco velice neobvyklého. Krom klasického prehistorického tvora byl v kameni také otisk lidské boty. Něco podobného bylo také objeveno ve Francii, kde byl nalezen otisk bosé nohy v kameni.
Během odstřelu jednoho z dolů ve Francouzském Saint-Jean de Liver, byl nalezen opravdu neobvyklý předmět. Ve křídové hornině byla objevena železná trubka s očividným závitem a zakulacenými hroty. Stáří tohoto předmětu bylo stanoveno na 65 milionů let a zcela jistě se jednalo o výtvor lidské ruky.

Mezi další velice zajímavé nálezy patří jemný zlatý řetízek v hornině. Stáří horniny bylo opět odhadnuto na několik desítek milionů let. Řetízek byl přitom velice jemný a musel ho vyrábět člověk, který mistrně ovládal práci se zlatem. Každému musí být jasné, že v této době nikdo nemohl tak mistrnou práci zvládat.